Last Version @ 2018 HOME
หน้าแรก
PRODUCT INKJET
งานอิงค์เจท
ตัวอย่างงาน
SEND FILE
วิธีการส่งไฟล์งาน
ขั้นตอน
การทำงาน
CONTACT
ติดต่อเรา
   www.meedesign.com
 
DIGITAL
PRINT
DIGITAL
NAMECARD
BROCHURE
A5 l A4 l A3
BUSINESS
CARD
CARD
CALENDAR

FLODER DESIGN
PRICE
 
 

DIGITAL NAMECARD
*พิมพ์ด่วน 2-3 วันทำการ สีสด/ได้งานไว ทันใจยิ่งกว่า*

นามบัตร อาร์ตการ์ด 250 แกรม พิมพ์ 4 สี (ไม่เคลือบ) / พิมพ์ดิจิตอล (ด่วน)
BUSINESS CARD : ARTCARD PAPER 250 gram Digital Print (not coated)
ART CARD 250 g.
จำนวน (ใบ)
Quantity (Sheet)
พิมพ์ 1 ด้าน
ราคา:ใบ
1 Page / Price:Sheet
รวม / บาท
total / Baht
พิมพ์ 2 ด้าน
ราคา:ใบ
2 Page / Price:Sheet
รวม / บาท
total / Baht
ค่าออกแบบ/ARTWORK
1หน้า = 200.-
2หน้า = 300.-
100 1.00 100.- 1.39 139.- * พิมพ์ขั้นต่ำ 3 รายชื่อ
หากสั่งพิมพ์ไม่ถึง 3 ชื่อ +1 บ./ใบ
200 0.90 180.- 1.20 240.- digital print
300 0.85 255.- 1.10 330.- digital print
400 0.80 320.- 1.05 420.- digital print
500 0.75 375.- 1.00 500.- digital print
600 0.73 438.- 0.98 588.- digital print
700 0.72 504.- 0.95 665.- digital print
800 0.71 568.- 0.94 752.- digital print
900 0.70 630.- 0.92 828.- digital print
1,000 0.68 680.- 0.90 900.-
**สำหรับงานดิจิตอล จำนวน 100 ใบ ขั้นต่ำ 3 รายชื่อหรือ 3 ไฟล์งานขึ้นไป และจะต้องรอรอบพิมพ์ 2-3 วันทำการค่ะ
* นามบัตรอาร์ตการ์ด 250 แกรม ไม่เคลือบ จำนวน 200-900 ใบ สำหรับลูกค้าต้องการงานด่วนมากๆ แนะนำพิมพ์ดิจิตอลไม่เคลือบ
ใช้ระยะเวลาในการผลิต 2-3 วันทำการค่ะ (หากมารับเอง สามารถรับได้ภายในวันทำการที่ 2 ของการพิมพ์)
 
นามบัตร อาร์ตการ์ด 250 แกรม พิมพ์ 4 สี + เคลือบด้าน 2 ด้าน (ดิจิตอล)
BUSINESS CARD : ARTCARD PAPER 250 gram Digital Print +OPP Mate 2Page
ART CARD 250 g.
+OPP MATE
จำนวน (ใบ)
Quantity (Sheet)
พิมพ์ 1 ด้าน
ราคา:ใบ
1 Page / Price:Sheet
รวม / บาท
total / Baht
พิมพ์ 2 ด้าน
ราคา:ใบ
2 Page / Price:Sheet
รวม / บาท
total / Baht
ค่าออกแบบ/ARTWORK
1หน้า = 200.-
2หน้า = 300.-
200 2.80 560.- 3.40 680.- digital print
300 2.65 795.- 3.20 960.- digital print
500 2.20 1,100.- 2.80 1,400.- digital print
1,000 1.50 1,500.- 2.00 2,000.-
2,000 1.35 2,700.- 1.80 3,600.-
3,000 1.20 3,600.- 1.60 4,800.-
5,000 1.15 5,750.- 1.50 7,500.-
* นามบัตรเคลือบด้าน พิมพ์ดิจิตอล ใช้ระยะเวลาในการผลิต 2-3 วันทำการ ค่ะ */ ราคายังไม่รวมภาษี
 
 
นามบัตร อาร์ตการ์ด 250 แกรม พิมพ์ 4 สี + เคลือบมัน 2 ด้าน (ดิจิตอล)
BUSINESS CARD : ARTCARD PAPER 250 gram Digital Print +Gloss Laminate 2Page
ART CARD 250g.
+Gloss Laminate
จำนวน (ใบ)
Quantity (Sheet)
พิมพ์ 1 ด้าน
ราคา:ใบ
1 Page / Price:Sheet
รวม / บาท
total / Baht
พิมพ์ 2 ด้าน
ราคา:ใบ
2 Page / Price:Sheet
รวม / บาท
total / Baht
ค่าออกแบบ/ARTWORK
1หน้า = 200.-
2หน้า = 300.-
200 2.30 420.- 2.50 500.- digital print
300 2.10 420.- 2.40 500.- digital print
500 2.00 1,000.- 2.20 1,100.- digital print
1,000 1.95 1,950.- 2.00 2,000.-
2,000 1.85 3,700.- 1.98 3,960.-
3,000 1.70 5,100.- 1.89 5,670.-
5,000 0.98 4.900.- 1.65 8,250.-
* นามบัตรเคลือบมัน พิมพ์ดิจิตอล  /  ใช้ระยะเวลาในการผลิต 2-3 วันทำการ ค่ะ */ ราคายังไม่รวมภาษี
 
นามบัตร Green card 200 แกรม (กระดาษกรีนรีด-พื้นสีครีม) พิมพ์ 4 สี (ดิจิตอล)
BUSINESS CARD : Green card 200 gram Digital Print (Not Coated)
Green Card 200 g.
จำนวน (ใบ)
Quantity (Sheet)
พิมพ์ 1 ด้าน
ราคา:ใบ
1 Page / Price:Sheet
รวม / บาท
total / Baht
พิมพ์ 2 ด้าน
ราคา:ใบ
2 Page / Price:Sheet
รวม / บาท
total / Baht
ค่าออกแบบ/ARTWORK
1หน้า = 200.-
2หน้า = 300.-
200 2.50 500.- 2.80 560.- digital print
300 2.40 720.- 2.70 810.- digital print
500 2.30 1,150.- 2.50 1,250.- digital print
1,000 2.20 2,200.- 2.40 2,400.-
2,000 2.00 4,000.- 2.30 4,600.-
3,000 1.90 5,700.- 2.20 6,600.-
5,000 1.50 7,500.- 1.90 9,500.-
* นามบัตร rough paper 210/240 แกรม ใช้ระยะเวลาในการผลิต 2-3 วันทำการค่ะ */ ราคายังไม่รวมภาษี
 
 
 
Price Update : 03/2561
 
 
 
 
 
 
*โปรโมชั่นบริการแก้ไขไฟล์ฟรี *ทุกรายการนามบัตร บริการแก้ไขชื่อ/เบอร์/อีเมลล์ ฟรี เฉพาะกรณีสั่งพิมพ์พร้อมกันหลายชื่อ/แบบเดียวกันทั้งหมด/ต่างกันที่รายละเอียดในนามบัตร*
(ลูกค้าต้องมีไฟล์ที่สามารถแก้ไข texts ได้เท่านั้น เช่น Ai ไม่ได้ Create Outline / Psd ต้นฉบับ)
หากไม่มีไฟล์ต้นฉบับ ทางโรงพิมพ์จะขอคิดค่าดราฟแบบในอัตราเท่ากับค่าออกแบบ และให้ไฟล์ต้นฉบับไป 1 รายชื่อ

- กรณีเช็คไฟล์งานลูกค้า และมีไฟล์ต้นฉบับที่สามารถแก้ไขข้อมูลในนามบัตรได้ส่งให้เจ้าหน้าที่เราแก้ไข ทางเรามีบริการแก้ไขฟรี ไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม แต่ลูกค้าจะไม่ได้ไฟล์งานต้นฉบับของรายชื่อที่ทางเราแก้ไขให้ จะได้เฉพาะงานพิมพ์เท่านั้น
- กรณีเสียค่าออกแบบ จะคิดเฉพาะค่าออกแบบ เพียง 1 ไฟล์ คือ ชื่อแรกที่เป็นต้นแบบ หากมีรายชื่ออื่นๆจะมีบริการแก้ไขชื่อฟรี ไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม
ลูกค้าจะได้ไฟล์งานต้นฉบับชื่อแรกที่เป็นต้นแบบ ส่วนรายชื่ออื่นๆจะได้เฉพาะงานพิมพ์เท่านั้น

*หมายเหตุ*
- ขนาดของนามบัตร บล๊อกมาตรฐานของโรงพิมพ์ คือ 9x5.4 cm. หากต้องการขนาดนอกเหนือจากนี้ ต้องระบุและแจ้งย้ำกับเจ้าหน้าทที่ ฝ่ายขาย/กราฟฟิค เป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น หากไม่ได้ระบุขนาด ทางเจ้าหน้าที่จะจัดงานลงขนาดมาตรฐานทุกกรณี

- ลูกค้าออกแบบฟรี จะได้รับเพียงไฟล์ .jpg /.pdf หรือสกุลไฟล์ภาพอื่นๆที่สามารถดูชัดเจนในความละเอียดไม่เกิน 72 pixel เท่านั้นหากลูกค้าท่านใดต้องการไฟล์ต้นฉบับ จะไม่สามารถเข้าโปรโมชั่น ออกแบบฟรี ได้ และต้องเสียค่าออกแบบในอัตราปกติตามที่ฝ่ายขายระบุในใบเสนอราคา
- ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
- ราคานี้ยังไม่รวมค่าจัดส่ง
- กรณีสั่งพิมพ์มากกว่า 1 ชื่อ และใช้ไฟล์แบบเดียว บริการเปลี่ยนชื่อ/ข้อมูลฟรี (หากมีการคิดค่าออกแบบ จะได้ไฟล์ต้นฉบับเพียง 1 ชื่อเท่านั้น)
- ระยะเวลาที่แจ้งท้ายตาราง จะเป็นระยะเวลาโดยปกติที่โรงพิมพ์รันคิวงานพิมพ์ โดยนับจากวันที่ลูกค้ายืนยันแบบและมัดจำตามยอดงานในใบเสนอราคาแล้ว
- นามบัตร จำนวนไม่เกิน 2,000 ใบและต่างจังหวัด จะจัดส่งโดยไปรษณีย์ ลงทะเบียน หรือ EMS หากสะดวกมารับของด้วยตนเองกรุณาแจ้งฝ่ายขาย ก่อนทำการออกใบเสนอราคา
- สำหรับลูกค้ามีไฟล์ออกแบบมาเอง กรุณาปรับไฟล์โดยเพิ่มพื้นหลังของงานโดยรอบด้านละ 0.5 ซม. จากขนาดปกติ 9 x 5.4 cm เป็น 10 x 6.4 cm.

*สอบถามเกี่ยวกับการเตรียมไฟล์ โทร. 02-1900-751*

 
 
Download Guide For Design Business Card (illustrator CS4)
 
 
 
Tel : 02-1900-750 ถึง 52   FAX. 02-1900-753  E-mail : meedesign_mai@hotmail.com
 
 
Since 2008 l Coyright @ 2018 [ Designed by www.meedesign.com ]