Last Version @ 2020 HOME
หน้าแรก
PRODUCT INKJET
งานอิงค์เจท
วิธีเตรียม
ไฟล์งาน
SEND FILE
ส่งไฟล์งาน
ขั้นตอน
การทำงาน
CONTACT
ติดต่อเรา
www.meedesign.com

SOCIAL MEDIA AD

BUSINESS
CARD

BROCHURE
A5 l A4 l A3

CALENDAR
2021
CARD &
WEDDING CARD
FLODER
แฟ้มเอกสาร

DESIGN PRICE
ค่าออกแบบ


 

finish Size 6 x 8 inch : for 2021
ปฏิทินราคาพิเศษ ถูกลงกว่าทุกปี สั่งพิมพ์วันนี้


ปฏิทินตั้งโต๊ะ ขนาด 6x8 นิ้ว พิมพ์ออฟเซท 4 สี ทั้งเล่ม
แกนกลางกระดาษจั่วปังสีขาว เข้าห่วง 4 ข้อ 2 ช่วง (ตามรูป)

8 แผ่น 16 หน้า (แนวนอน / แนวตั้ง)

Size 6x8"

16 Page

จำนวน

 
อาร์ตการ์ด 210 แกรม
ARTCARD 210g
อาร์ตการ์ด 250 แกรม
ARTCARD 250g

K-One 210g
K-One 250g
PROMOTION
ราคา / เล่ม รวมเป็นเงิน ราคา / เล่ม รวมเป็นเงิน ราคา / เล่ม รวมเป็นเงิน ราคา / เล่ม รวมเป็นเงิน ค่าออกแบบปฏิทิน
2,000.- บาท
20 160.00 3,200.00 190.00 3,800.00 195.00 3,900.00 200.00 4,000.00 -
30 155.00 4,650.00 170.00 5,100.00 170.00 5,100.00 175.00 5,250.00 -
50 100.00 5,000.00 120.00 6,000.00 127.00 6,350.00 130.00 6,500.00 -
100 70.00 7,000.00 75.00 7,500.00 77.00 7,700.00 80.00 8,000.00 -
200 45.00 9,000.00 50.00 10,000.00 53.00 10,600.00 55.00 11,000.00 -
300 33.00 9,900.00 38.00 11,400.00 41.00 12,300.00 43.00 12,900.00 -
400 27.00 10,800.00 35.00 14,000.00 39.00 15,600.00 40.00 16,000.00 -
500 25.00 12,500.00 30.00 15,000.00 33.00 16,500.00 35.00 17,500.00 -
600 24.00 14,400.00 29.00 17,400.00 30.00 18,000.00 32.00 19,200.00 -
700 23.00 16,100.00 26.00 18,200.00 28.00 19,600.00 30.00 21,000.00 -
800 22.00 17,600.00 24.00 19,200.00 27.00 21,600.00 29.00 23,200.00 -
900 21.00 18,900.00 23.00 20,700.00 26.00 23,400.00 28.00 25,200.00 -
1,000 20.00 20,000.00 22.00 22,000.00 25.00 25,000.00 27.00 27,000.00 แถมฟรี นามบัตรเคลือบด้าน 200 ใบ
2,000 16.00 32,000.00 21.00 42,000.00 22.00 44,000.00 25.00 50,000.00 แถมฟรี นามบัตรเคลือบด้าน 300 ใบ
3,000 15.00 45,000.00 18.00 54,000.00 19.00 57,000.00 21.00 63,000.00 แถมฟรี นามบัตรเคลือบด้าน 500 ใบ

ตัวอย่าง กระดาษอาร์ตการ์ด ตัวอย่าง กระดาษ K-One คลิ้กเพื่อดูตัวอย่างกระดาษ
พิเศษ! เมื่อสั่งพิมพ์ปฏิทินกับเราวันนี้ แถมฟรี!
แถมฟรี !! นามบัตรอาร์ตการ์ด 250 แกรม พิมพ์ออฟเซท 4 สี 1 หรือ 2 หน้า -ไม่เคลือบ สำหรับปฏิทินจำนวน 1,000-3,000 เล่ม


โปรโมชั่นของแถม เฉพาะลูกค้าที่สั่งซื้อ/พิมพ์ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 นี้เท่านั้น

 
** สั่งซื้อซองใส ขนาด 7x10 นิ้ว (ฝาซอง+2นิ้ว) ราคาซองละ 2.- บาท **
** สั่งซื้อซองเปล่า (ไม่พิมพ์) ขนาด 7x10 นิ้ว ราคาซองละ 3.- บาท **
(ฝาซองมีกาว)
***ซองปฏิทินแบบพิมพ์ 4 สี กรุณาสอบถามราคากับฝ่ายขายค่ะ

ปฏิทินตั้งโต๊ะ ขนาด 6x8 นิ้ว พิมพ์ออฟเซท 4 สี ทั้งเล่ม
แกนกลางกระดาษจั่วปังสีขาว เข้าห่วง 4 ข้อ 2 ช่วง (ตามรูป)

14 แผ่น 28 หน้า (แนวนอน / แนวตั้ง)

Size 6x8"
28 Page
จำนวน

อาร์ตการ์ด 210
แกรม

ARTCARD 210
g
อาร์ตการ์ด 250
แกรม

ARTCARD 250 g

K-One 210 g
K-One 250 g

PROMOTION
ราคา / เล่ม รวมเป็นเงิน ราคา / เล่ม รวมเป็นเงิน ราคา / เล่ม รวมเป็นเงิน ราคา / เล่ม รวมเป็นเงิน ค่าออกแบบปฏิทิน
4,000.- บาท
20 230.00 4,600.00 250.00 5,000.00 255.00 5,100.00 260.00 5,200.00 -
30 200.00 6,000.00 220.00 6,600.00 235.00 7,050.00 240.00 7,200.00 -
50 130.00 6,500.00 140.00 7,000.00 155.00 7,750.00 160.00 8,000.00 -
100 93.00 9,300.00 95.00 9,500.00 107.00 10,700.00 110.00 11,000.00 -
200 73.00 14,600.00 75.00 15,000.00 76.00 15,200.00 78.00 15,600.00 -
300 60.00 18,000.00 61.00 18,300.00 65.00 19,500.00 67.00 20,100.00 -
400 53.00 21,200.00 54.00 21,600.00 54.00 21,600.00 58.00 23,200.00 -
500 45.00 22,500.00 46.00 23,000.00 50.00 25,000.00 52.00 26,000.00 -
600 43.00 25,800.00 44.00 26,400.00 46.00 27,600.00 48.00 28,800.00 -
700 41.00 28,700.00 43.00 30,100.00 44.00 30,800.00 45.00 31,500.00 -
800 38.00 30,400.00 39.00 31,200.00 41.00 32,800.00 43.00 34,400.00 -
900 35.00 31,500.00 36.00 32,400.00 39.00 35,100.00 41.00 36,900.00 -
1,000 32.00 32,000.00 33.00 33,000.00 38.00 38,000.00 40.00 40,000.00 แถมฟรี นามบัตรเคลือบด้าน 200 ใบ
2,000 24.00 48,000.00 26.00 52,000.00 28.00 56,000.00 30.00 60,000.00 แถมฟรี นามบัตรเคลือบด้าน 300 ใบ
3,000 21.00 63,000.00 23.00 69,000.00 25.00 75,000.00 28.00 84,000.00 แถมฟรี นามบัตรเคลือบด้าน 500 ใบ

ตัวอย่าง กระดาษอาร์ตการ์ด ตัวอย่าง กระดาษ K-One คลิ้กเพื่อดูตัวอย่างกระดาษ

     
พิเศษ! เมื่อสั่งพิมพ์ปฏิทินกับเราวันนี้ แถมฟรี!
แถมฟรี !! นามบัตรอาร์ตการ์ด 250 แกรม พิมพ์ออฟเซท 4 สี 1 หรือ 2 หน้า -ไม่เคลือบ สำหรับปฏิทินจำนวน 1,000-3,000 เล่ม


โปรโมชั่นของแถม เฉพาะลูกค้าที่สั่งซื้อ/พิมพ์ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 นี้เท่านั้น
*เงื่อนไข*
- นามบัตรแถมฟรีสำหรับลูกค้าที่สั่งพิมพ์ปฏิทินทุกขนาด ตั้งแต่ 1,000 เล่ม ขึ้นไป
- จำนวนของแถมตามที่ระบุท้ายตารางราคา หากสั่งเยอะกว่า 3,000 เล่ม สามารถสอบถามรายการแถมได้กับ จนท.ฝ่ายขาย (สั่งเยอะ แถมเยอะค่ะ)
- ลูกค้าที่เข้าร่วมโปรโมชั่นแถมนามบัตร จะต้องส่งไฟล์งานนามบัตรสำเร็จแล้วในรูปแบบไฟล์ Ai , pdf , Jpeg , png ขนาด 9*5.4 ซม. มาให้โรงพิมพ์ผลิตเท่านั้น หากลูกค้าไม่มีไฟล์งานจะต้องเสียค่าออกแบบนามบัตรเพิ่มเติม ตามอัตรค่าบริการของโรงพิมพ์ คือ ออกแบบ 1 หน้า 200 บาท / ออกแบบ 2 หน้า 300 บาท
- ของแถมจะต้องสั่งผลิตพร้อมกับตัวงานปฏิทินที่อยู่ในเลขที่ใบเสนอราคาเดียวกันเท่านั้น ไม่สามารถเก็บสิทธิไว้ผลิตภายหลัง หรือเปลี่ยนเป็นส่วนลด/เงินสดได้ หากส่งมอบปฏิทินแล้ว จะไม่สามารถกลับมาใช้สิทธิโปรโมชั่นนี้ได้ทุกกรณี

ซองปฏิทินแบบพิมพ์ 4 สี กรุณาสอบถามราคากับฝ่ายขายค่ะ
       

  FREE TEMPLATE
: CALENDAR 2021

       
** แกนกลางปฏิทิน เป็นสีขาวเท่านั้น / เข้าห่วง 4 ข้อ 2 ช่วง สีขาว / ขนาดงาน/สเปคงานและจำนวนสั่งนอกเหนือตาราง รบกวนสอบถามฝ่ายขายค่ะ**
หมายเหตุ*
- ขนาดซองปฏิทินสำหรับปฏิทิน ขนาด 6x8 นิ้ว คือ ซองขาว ขนาดสำเร็จ 7x10 นิ้ว /// ซองใส ขนาด 7x10 นิ้ว + ฝากาว 2 นิ้ว
- ไม่มีบริการใส่ซองให้เนื่องจากมีปัญหาด้านการขนส่ง
- ลูกค้าที่ใช้เทมเพลทฟรีของโรงพิมพ์ จะได้รับเพียงไฟล์ .jpg ที่สามารถดูชัดเจนในความละเอียดไม่เกิน 72 pixel เท่านั้น
  หากลูกค้าท่านใดที่เลือกใช้เทมเพลตฟรี และต้องการไฟล์ต้นฉบับ ต้องเสียค่าออกแบบในอัตราปกติตามที่ฝ่ายขายแจ้ง
- ราคาต่อหน่วยในตารางนี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม Vat 7%  , ค่าจัดส่ง และค่าออกแบบปฏิทิน
- ใช้ระยะเวลาผลิต อย่างน้อยประมาณ 20-25 วัน นับจากวันที่ลูกค้ายืนยันแบบและมัดจำ 60%
- กรณีลูกค้าต่างจังหวัด จัดส่งโดยขนส่งเอกชน เช่น รถทัวร์ หรือ ช่องทางอื่นๆ ตามตกลงกับฝ่ายขาย (สำหรับลูกค้านอกเขตพื้นที่ กทม. จะต้องชำระยอดทั้งหมดก่อนทำการจัดส่ง ทุกกรณี)

 

PRICE  UPDATE : 08_2020

 

 
Tel : 02-1900-750-52   E-mail : [email protected]
 
Since 2008 l Coyright @ 2020 [ Designed by www.meedesign.com ]