Last Version @ 2020 HOME
หน้าแรก
PRODUCT INKJET
งานอิงค์เจท
วิธีเตรียม
ไฟล์งาน
SEND FILE
ส่งไฟล์งาน
ขั้นตอน
การทำงาน
CONTACT
ติดต่อเรา
www.meedesign.com

SOCIAL MEDIA AD

BUSINESS
CARD

BROCHURE
A5 l A4 l A3

CALENDAR
2021
CARD &
WEDDING CARD
FLODER
แฟ้มเอกสาร

DESIGN PRICE
ค่าออกแบบ


 

finish Size 7 x 9 inch : for 2021
ปฏิทินราคาพิเศษ ถูกลงกว่าทุกปี สั่งพิมพ์วันนี้

ปฏิทินตั้งโต๊ะ ขนาด 7x9 นิ้ว พิมพ์ออฟเซท 4 สี ทั้งเล่ม
แกนกลางกระดาษจั่วปังสีขาว เข้าห่วง 4 ข้อ 2 ช่วง (ตามรูป)
8 แผ่น 16 หน้า (แนวนอน / แนวตั้ง)

Size 7x9"
16 Page
จำนวน
อาร์ตการ์ด 210 แกรม
ARTCARD 210g
อาร์ตการ์ด 250
แกรม
ARTCARD 2
50g
K-One 210g

K-One 250g

PROMOTION
ราคา / เล่ม รวมเป็นเงิน ราคา/ เล่ม รวมเป็นเงิน ราคา/ เล่ม รวมเป็นเงิน ราคา/ เล่ม รวมเป็นเงิน ค่าออกแบบปฏิทิน
2,000.- บาท
20 210.00 4,200.00 250.00 5,000.00 265.00 5,300.00 275.00 5,500.00 -
30 200.00 6,000.00 220.00 6,600.00 235.00 4,700.00 280.00 5,600.00 -
50 150.00 7,500.00 160.00 8,000.00 165.00 8,250.00 180.00 9,000.00 -
100 110.00 11,000.00 115.00 11,500.00 135.00 13,500.00 140.00 14,000.00 -
200 55.00 11,000.00 60.00 12,000.00 78.00 15,600.00 84.00 16,800.00 -
300 43.00 12,900.00 45.00 13,500.00 60.00 18,000.00 65.00 19,500.00 -
400 37.00 14,800.00 39.00 15,600.00 50.00 20,000.00 56.00 22,400.00 -
500 33.00 16,500.00 35.00 17,500.00 46.00 23,000.00 51.00 25,500.00 -
600 31.00 18,600.00 33.00 19,800.00 43.00 25,800.00 46.00 27,600.00 -
700 30.00 21,000.00 32.00 22,400.00 40.00 28,000.00 43.00 30,100.00 -
800 29.00 23,200.00 30.00 24,000.00 38.00 30,400.00 41.00 32,800.00 -
900 28.00 25,200.00 29.00 26,100.00 36.00 32,400.00 40.00 36,000.00 -
1,000 27.00 27,000.00 28.00 28,000.00 34.00 34,000.00 38.00 38,000.00 แถมฟรี นามบัตรเคลือบด้าน 200 ใบ
2,000 22.00 44,000.00 25.00 50,000.00 28.00 56,000.00 30.00 60,000.00 แถมฟรี นามบัตรเคลือบด้าน 300 ใบ
3,000 20.00 60,000.00 22.00 66,000.00 26.00 78,000.00 28.00 84,000.00 แถมฟรี นามบัตรเคลือบด้าน 500 ใบ

ตัวอย่าง กระดาษอาร์ตการ์ด ตัวอย่าง กระดาษ K-One คลิ้กเพื่อดูตัวอย่างกระดาษ

พิเศษ! เมื่อสั่งพิมพ์ปฏิทินกับเราวันนี้ แถมฟรี!

แถมฟรี !! นามบัตรอาร์ตการ์ด 250 แกรม พิมพ์ออฟเซท 4 สี 1 หรือ 2 หน้า -ไม่เคลือบ สำหรับปฏิทินจำนวน 1,000-3,000 เล่ม


โปรโมชั่นของแถม เฉพาะลูกค้าที่สั่งซื้อ/พิมพ์ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 นี้เท่านั้น


*เงื่อนไข*
- นามบัตรแถมฟรีสำหรับลูกค้าที่สั่งพิมพ์ปฏิทินทุกขนาด ตั้งแต่ 1,000 เล่ม ขึ้นไป
- จำนวนของแถมตามที่ระบุท้ายตารางราคา หากสั่งเยอะกว่า 3,000 เล่ม สามารถสอบถามรายการแถมได้กับ จนท.ฝ่ายขาย (สั่งเยอะ แถมเยอะค่ะ)
- ลูกค้าที่เข้าร่วมโปรโมชั่นแถมนามบัตร จะต้องส่งไฟล์งานนามบัตรสำเร็จแล้วในรูปแบบไฟล์ Ai , pdf , Jpeg , png ขนาด 9*5.4 ซม. มาให้โรงพิมพ์ผลิตเท่านั้น หากลูกค้าไม่มีไฟล์งานจะต้องเสียค่าออกแบบนามบัตรเพิ่มเติม ตามอัตรค่าบริการของโรงพิมพ์ คือ ออกแบบ 1 หน้า 200 บาท / ออกแบบ 2 หน้า 300 บาท
- ของแถมจะต้องสั่งผลิตพร้อมกับตัวงานปฏิทินที่อยู่ในเลขที่ใบเสนอราคาเดียวกันเท่านั้น ไม่สามารถเก็บสิทธิไว้ผลิตภายหลัง หรือเปลี่ยนเป็นส่วนลด/เงินสดได้ หากส่งมอบปฏิทินแล้ว จะไม่สามารถกลับมาใช้สิทธิโปรโมชั่นนี้ได้ทุกกรณี

** สั่งซื้อซองใส ขนาด 8x10 นิ้ว (ฝาซอง+2นิ้ว) ราคาซองละ 3.- บาท **

** สั่งซื้อซองเปล่า (ไม่พิมพ์) ขนาด 8x11 นิ้ว ราคาซองละ 5.- บาท **
(ฝาซองมีกาว)
***ซองปฏิทินแบบพิมพ์ 4 สี กรุณาสอบถามราคากับฝ่ายขายค่ะ
 
ปฏิทินตั้งโต๊ะ ขนาด 7x9 นิ้ว พิมพ์ออฟเซท 4 สี ทั้งเล่ม
แกนกลางกระดาษจั่วปังสีขาว เข้าห่วง 4 ข้อ 2 ช่วง (ตามรูป)
14 แผ่น 28 หน้า (แนวนอน / แนวตั้ง)

Size 7x9"
28 Page
จำนวน
 
อาร์ตการ์ด 210
แกรม

ARTCARD 210 g
อาร์ตการ์ด 250
แกรม

ARTCARD 2
50g
K-One 210 g
K-One 250 g

PROMOTION
ราคา/ เล่ม รวมเป็นเงิน ราคา / เล่ม รวมเป็นเงิน ราคา / เล่ม รวมเป็นเงิน ราคา / เล่ม รวมเป็นเงิน ค่าออกแบบปฏิทิน
4,000.- บาท
20 280.00 5,600.00 300.00 6,000.00 335.00 6,700.00 350.00 7,000.00 -
30 250.00 7,500.00 270.00 8,100.00 305.00 9,150.00 310.00 9,300.00 -
50 180.00 9,000.00 200.00 10,000.00 225.00 11,250.00 230.00 11,500.00 -
100 150.00 15,000.00 170.00 17,000.00 180.00 18,000.00 185.00 18,500.00 -
200 90.00 18,000.00 98.00 19,600.00 110.00 22,000.00 115.00 23,000.00 -
300 70.00 21,000.00 75.00 22,500.00 85.00 25,500.00 89.00 26,700.00 -
400 60.00 24,000.00 70.00 28,000.00 72.00 28,800.00 75.00 30,000.00 -
500 53.00 26,500.00 60.00 31,000.00 62.00 31,000.00 65.00 32,500.00 -
600 50.00 30,000.00 56.00 33,600.00 57.00 34,200.00 60.00 36,000.00 -
700 46.00 32,200.00 52.00 37,800.00 53.00 37,100.00 55.00 38,500.00 -
800 45.00 36,000.00 49.00 41,600.00 50.00 40,000.00 53.00 42,400.00 -
900 43.00 38,700.00 48.00 43,200.00 49.00 44,100.00 52.00 46,800.00 -
1,000 41.00 41,000.00 47.00 47,000.00 48.00 48,000.00 50.00 50,000.00 แถมฟรี นามบัตรเคลือบด้าน 200 ใบ
2,000 32.00 64,000.00 35.00 70,000.00 36.00 72,000.00 38.00 76,000.00 แถมฟรี นามบัตรเคลือบด้าน 300 ใบ
3,000 28.00 84,000.00 30.00 90,000.00 34.00 102,000.00 36.00 108,000.00 แถมฟรี นามบัตรเคลือบด้าน 500 ใบ

ตัวอย่าง กระดาษอาร์ตการ์ด ตัวอย่าง กระดาษ K-One คลิ้กเพื่อดูตัวอย่างกระดาษ

พิเศษ! เมื่อสั่งพิมพ์ปฏิทินกับเราวันนี้ แถมฟรี!

แถมฟรี !! นามบัตรอาร์ตการ์ด 250 แกรม พิมพ์ออฟเซท 4 สี 1 หรือ 2 หน้า -ไม่เคลือบ สำหรับปฏิทินจำนวน 1,000-3,000 เล่ม


โปรโมชั่นของแถม เฉพาะลูกค้าที่สั่งซื้อ/พิมพ์ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 นี้เท่านั้น


** สั่งซื้อซองใส ขนาด 8x10 นิ้ว (ฝาซอง+2นิ้ว) ราคาซองละ 3.- บาท **
** สั่งซื้อซองเปล่า (ไม่พิมพ์) ขนาด 8x11 นิ้ว ราคาซองละ 5.- บาท **
(ฝาซองมีกาว)
***ซองปฏิทินแบบพิมพ์ 4 สี กรุณาสอบถามราคากับฝ่ายขายค่ะ
 
       
  FREE TEMPLATE : CALENDAR 2021
       ** แกนกลางปฏิทิน เป็นสีขาวเท่านั้น / เข้าห่วง 4 ข้อ 2 ช่วง สีขาว / ขนาดงาน/สเปคงานและจำนวนสั่งนอกเหนือตาราง รบกวนสอบถามฝ่ายขายค่ะ**
หมายเหตุ*
- ขนาดซองปฏิทินสำหรับปฏิทิน ขนาด 7x9 นิ้ว คือ ซองขาว ขนาดสำเร็จ 8x11 นิ้ว /// ซองใส ขนาด 8x10 นิ้ว + ฝากาว 2 นิ้ว
- ไม่มีบริการใส่ซองให้เนื่องจากมีปัญหาด้านการขนส่ง
- ลูกค้าที่ใช้เทมเพลทฟรีของโรงพิมพ์ จะได้รับเพียงไฟล์ .jpg ที่สามารถดูชัดเจนในความละเอียดไม่เกิน 72 pixel เท่านั้น
  หากลูกค้าท่านใดที่เลือกใช้เทมเพลตฟรี และต้องการไฟล์ต้นฉบับ ต้องเสียค่าออกแบบในอัตราปกติตามที่ฝ่ายขายแจ้ง
- ราคาต่อหน่วยในตารางนี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม Vat 7%  , ค่าจัดส่ง และค่าออกแบบปฏิทิน
- ใช้ระยะเวลาผลิต อย่างน้อยประมาณ 20-25 วัน นับจากวันที่ลูกค้ายืนยันแบบและมัดจำ 60%
- กรณีลูกค้าต่างจังหวัด จัดส่งโดยขนส่งเอกชน เช่น รถทัวร์ หรือ ช่องทางอื่นๆ ตามตกลงกับฝ่ายขาย (สำหรับลูกค้านอกเขตพื้นที่ กทม. จะต้องชำระยอดทั้งหมดก่อนทำการจัดส่ง ทุกกรณี)

 

PRICE  UPDATE : 08_2020

 

 
Tel : 02-1900-750-52   E-mail : [email protected]
 
Since 2008 l Coyright @ 2020 [ Designed by www.meedesign.com ]