Last Version @ 2018 HOME
หน้าแรก
PRODUCT INKJET
งานอิงค์เจท
ตัวอย่างงาน
SEND FILE
วิธีการส่งไฟล์งาน
ขั้นตอน
การทำงาน
CONTACT
ติดต่อเรา
   www.meedesign.com
 
DIGITAL
PRINT
DIGITAL
NAMECARD
BROCHURE
A5 l A4 l A3
BUSINESS
CARD
CARD
CALENDAR

FLODER DESIGN
PRICE
 
 

 
 
   
     
  เงื่อนไขงานพิมพ์ระบบดิจิตอล  
  - จะต้องเป็นงานขนาดมาตรฐาน เช่น A3,A4,A5, 1/3A4 เท่านั้น หากเป็นขนาดอื่นๆ กรุณาแจ้งขนาด กว้าง x ยาว (ซม.) เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตีราคางานพิมพ์ค่ะ
- ระยะเวลาจัดพิมพ์ โดยประมาณ 1-3 วันทำการ (ไม่นับวันเสาร์-อาทิตย์) โดยจะเริ่มพิมพ์หลังจากมีการยืนยันสั่งพิมพ์ และชำระต่าพิมพ์เรียบร้อยแล้ว *ไม่นับรวมการจัดส่ง*
- กรณียอดสั่งซื้อไม่เกิน 6,000 บาท จะต้องชำระจำนวนเต็มก่อนเริ่มพิมพ์ หากมียอดเกิน 6,000 บาท สามาถแบ่งจ่ายเป็น 60% หลังจากยืนยันสั่งพืมพ์ และ 40% ก่อนรับสินค้า
- สีของงานพิมพ์ระบบดิจิตอล จะมีความเข้ม และสีสดใสกว่างานพิมพ์ระบบออฟเซท
- สีงานพิมพ์ดิจิตอล จะมีความมันวาวของสีที่ลงลนเนื้อกระดาษ มากกว่าสีพิมพ์ระบบออฟเซท
- ขนาดและจำนวนนอกเหนือจากตารางราคา กรุณาติดต่อฝ่ายขาย เพื่อสอบถามขอใบเสนอราคาค่ะ
 
   
   
   
 
     
 
Tel : 02-1900-750 ถึง 52   FAX. 02-1900-753  E-mail : meedesign_mai@hotmail.com
 
 
Since 2008 l Coyright @ 2018 [ Designed by www.meedesign.com ]