Last Version @ 2019 HOME
หน้าแรก
PRODUCT INKJET
งานอิงค์เจท
วิธีเตรียม
ไฟล์งาน
SEND FILE
ส่งไฟล์งาน
ขั้นตอน
การทำงาน
CONTACT
ติดต่อเรา
www.meedesign.com

DIGITAL
PRINT

DIGITAL
NAMECARD

BROCHURE
A5 l A4 l A3

BUSINESS
CARD
CARD &
WEDDING CARD

CALENDAR
2020

FLODER
แฟ้มเอกสาร
DESIGN PRICE ค่าออกแบบ

 
   
เงื่อนไขการร่วมโปรโมชั่น-ส่งฟรี ส่งฟรีเฉพาะกรุงเทพฯ และปริมณฑลเท่านั้น
   

ลูกค้าที่จะสามารถขอรับโปรโมชั่นจัดส่งฟรีได้ จะต้องทำการสั่งซื้อใบเสนอราคา
ในรายการที่สั่งทำพิเศษ อาทิ
- แผ่นพับขนาดมาตรฐาน หรือขนาดพิเศษที่ไม่มีรายการราคาแสดงหน้าเว็บไซต์
- งานหนังสือ/แคตตาล็อคสินค้า
- เมนูอาหาร
- แผ่นพับขนาดกางออก 63 x 29.7 cm (A4 x 3 ตอน)
- แผ่นพับขนาดกางออก 84 x 29.7 cm (A4 x 4 ตอน)
- โปสเตอร์ขนาดพิเศษ (ใหญ่กว่า A3)
- งานบรรจุัณฑ์ / ฉลากสินค้า
- การ์ดแต่งงาน ปั้มเคทอง หรือรูปแบบเฉพาะ
- แฟ้มเอกสารขนาดต่างๆ
- งานโบรชัวร์/แผ่นพับขนาดพิเศษ
***ลดค่าจัดส่ง 50% สำหรับลูกค้าที่เข้าร่วมโปรฯและจัดส่งต่างจังหวัด***

โดยขึ้นอยู่กับการพิจารณาตามดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายของบริษัทฯเท่านั้น
สามารถสอบถามเพิ่มเติมก่อนขอรับใบเสนราคาได้ค่ะ

โดยช่องทางการจัดส่งฟรี มีดังนี้

 
พิเศษ! ส่งฟรีทั่วประเทศ!! สำหรับงานนามบัตร ตั้งแต่ 2,000ใบ ขึ้นไป *
*จะต้องสั่งพิมพ์นามบัตรตามจำนวน 2,000ใบ/ชื่อ/แบบ ขึ้นไปเท่านั้น โดยไม่สามารถนำชื่อ/แบบอื่นๆมานับรวม จนครบจำนวนได้*
 
 
จะได้รับเพียงไฟล์ .jpg /.pdf หรือสกุลไฟล์ภาพอื่นๆที่สามารถดูชัดเจนในความละเอียดไม่เกิน 72 pixel เท่านั้นหากลูกค้าท่านใดต้องการไฟล์ต้นฉบับ จะไม่สามารถเข้าโปรโมชั่น ออกแบบฟรี ได้ และต้องเสียค่าออกแบบในอัตราปกติตามที่ฝ่ายขายระบุในใบเสนอราคา
*** ไฟล์งานต้นฉบับ สำหรับลูกค้าที่จ้างออกแบบปกติ จะได้ไฟล์แบบที่ยืนยัน และ embed+create outline พร้อมพิมพ์แล้วเท่านั้น ***
ลูกค้าออกแบบฟรี
 
 
 
เงื่อนไขการร่วมโปรโมชั่น
- ลูกค้าที่สามารถขอรับบริการถ่ายรูปฟรีได้จะต้องมีรายการสั่งพิมพ์งานกับทางโรงพิมพ์  ยอดจำนวน 4,000 ใบ ขึ้นไปเท่านั้น
- สินค้าขนาดเล็กเท่านั้น เช่น เครื่องสำอางค์ กล่องบรรจุภัณฑ์ เป็นต้น ขนาดไม่เกิน ก30xย30xส30 ซม จำนวนสินค้าไม่เกิน 10 ชิ้น/1แบบ แผ่นพับ
- ไม่มีบริการถ่ายนอกสถานที่ทุกกรณี โดยลูกค้า จะต้องส่งตัวสินค้ามาให้ทีมงานทำการถ่ายภาพ
- ก่อนส่งตัวสินค้ามาให้ถ่ายภาพ ลูกค้าจะต้องทำการสั่งซื้อ/วางมัดจำ ในใบรายการสั่งซื้อนั้นๆ
- ภาพที่ถ่ายจะนำไปใช้ในลงรายละเอียดในงานแผ่นพับ/โบรชัวร์/แคตตาล็อค ที่ทำการสั่งซื้อกับบริษัท เท่านั้น ลูกค้าจะไม่ได้ไฟล์ภาพต้นฉบับ
หากต้องการไฟล์ภาพต้นฉบับ เพื่อนำไปต่อยอดในงานอื่นๆ จะไม่สามารถเข้าโปรโมชั่นได้ โดยสอบถามรายละเอียดราคาบริการถ่ายภาพ ได้จากฝ่ายขาย
- การส่งคืนสินค้า จะส่งคืนพร้อมกับ แผ่นพับ/ใบปลิว ที่ทำการพิมพ์เรียบร้อยแล้ว
- กรณียกเลิกงาน/ใบสั่งซื้อ โดยทีทีมงานได้ทำการถ่ายภาพและวางแบบแล้ว จะไม่สามารถขอมัดจำคืนได้ ทุกกรณี
* ระยะเวลาโปรโมชั่น และเงื่อนไข อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม *
 
 
 
เงื่อนไข การแก้ไขได้ไม่จำกัดครั้ง*
1. การแก้ไขงานได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง จะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขของบริษัทฯเท่านั้น ซึ่งจะต้องอยู่ในขอบเขตของงาน ตามบรีฟงานของลูกค้าที่แจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนการออกแบบ และมีรูปแบบของงานที่ชัดเจน
2. สามารถเปลี่ยนรูปแบบงาน สีสัน และคอนเซฟงานได้ไม่เกิน 2 ครั้ง
3. ส่วนที่สามารถแจ้งแก้ไขได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งการแก้ เช่น ข้อมูล / รูปภาพ /ตำแหน่ง และเนื้อหาในงานได้ โดยขอความร่วมมือจากลูกค้าทุกท่าน ในการตรวจสอบและรวบรวมจุดแก้ไขในแต่ละครั้ง ให้ครอบคลุมงาน เพื่อกระชับระยะเวลาในการแก้ไขงาน และสรุปแบบ (โดยปกติจะไม่เกิน 10 ครั้ง หรือไม่เกิน 14 วันทำการ)
4. ส่วนที่ไม่อยู่ในขอบเขตของบริการ เช่น การเปลี่ยนรูปแบบงานทั้งหมดเกิน 2 ครั้ง / การเปลี่ยนเนื้อหาทั้งหมด โดยไม่อยู่ในคอนเซปงาน ที่แจ้งกับเจ้าหน้าที่ก่อนการออกแบบ / รูปแบบงานที่ไม่มีแนวทางหรือความชัดเจนของความต้องการของลูกค้า
5. เพื่อความสะดวก และความเข้าใจที่ตรงกันในการออกแบบ กรุณาแนบตัวอย่างงานที่ต้องการ ส่งให้เจ้าหน้าที่ออกแบบในขั้นตอนบรีฟงาน
6. กรณีออกแบบโลโก้/ตราสินค้า จะไม่สามารถเข้าบริการแก้ไขได้ไม่จำกัดครั้งได้ (โดยจะออกแบบ้ให้ 2 ธีมงาน ตามบรีฟงานลูกค้า ไม่เกิน 2 แบบ เพื่อให้ลูกค้าเลือกแบบใดแบบหนึ่ง และปรับแก้ไขได้ไม่เกิน 5 ครั้ง) หากเกินจาก 5 ครั้ง จะต้องให้เจ้าหน้าที่พิจารณาค่าบริการเพิ่มเติม ครั้งละ 500 บาท
7. กรณีอื่นๆ แล้วแต่เจ้าหน้าที่พิจารณาตามความเหมาะสม
     
     
 
Tel : 02-1900-750-52   E-mail : [email protected]
 
Since 2008 l Coyright @ 2019 [ Designed by www.meedesign.com ]